SUÇLAYANLAR VE SUÇLANANLARMEB, KRİPTO FETÖCÜLERE DİKKAT ETMELİ!SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ?GÜVEN EROZYONU VE MEB İN İFLASIHAYIRLISI OLSUN MEB KILAVUZU EKSİK YAYINLAYINCASAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKSIN !SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIEĞİTİMDE 2002 DEN DAHA İYİ DURUMDAYMIŞIZ !İMAM HATİP OKULLARINDA HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR DESEK NE KAYBIMIZ OLUR?YETKİLİ Mİ ?SOSYAL AJANLAR, MUHBİRLERGEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERİN YÖNETİCİLİĞİ DÜŞMEMELİDİRGENEL BAŞKAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”MEB SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSE VE KONTENJANLARI AÇIKLADI

SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEK KAMU GÖREVLİLERİ HANGİLERİDİR?

Ateşli silahların taşınmasına ilişkin hususlar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında çıkarılan Kanun (6136 sayılı) ve Yönetmelik ile belirlenmiştir.

01-05-2016 23:47 - MEMURLAR

Silah taşıma ruhsatının kimlere ne şekilde verileceği, ilgili mevzuatta ayrıntılarıyla belirlenmiş olup, silah taşıma ruhsatı verilecekler arasında bazı kamu görevlileri de sayılmıştır.
 
Kendilerine silah taşıma ruhsatı verilebilen kamu görevlilerinden bazıları şunlar:
 
-Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar.
 
-Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler.
 
-Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar.
 
-Köy ve mahalle muhtarları.  
 
-Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)
 
-PTT radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)
 
-TRT radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)
 
-TRT röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)
 
-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)
 
-Cezaevi birinci ve ikinci müdürleri.
 
-Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında)
 
-İnfaz koruma başmemurları ile memurları
 
-Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında)
 
-Bilfiil görev yaptıkları sırada taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler (görev yaptıkları sırada)
 
-Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeli (görev yaptıkları sırada)
 
-Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde bu görevi ifa eden kişiler (memuriyet görevlerinin devamı süresince)
 
-Veznedarlar (görevleri sırasında ve görev mahallinde)
 
-Tahsildarlar (bilfiil görev yaptıkları sırada)
 
-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevlerde bulunmuş olan kamu personeli
 
-Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar
 
-TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürleri-
 
-Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcıları,
 
-Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar
 
-Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları
 
-Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri (görevlerinin devamı süresince)
 
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Telekomünikasyon Kurulu (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri.
 
-Belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri.
 
-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel.
 
-İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları.
 
-Defterdar ve mal müdürleri (görevleri sırasında).
 
-Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri. pompa istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürleri.
 
-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler.

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
  Anket

  ÖĞRETMENLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR ?


  KATILIYORUM
  DOĞRU BULMUYORUM
  FİKRİM YOK

  2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
  Çalışan Sitesi - Yeni Projeler