ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ BAŞLADI!MEB'DEN BOŞ KALAN 540 KADROYA ÖĞRETMEN ATAMASI!SINAVLAR UNUTULDU MU ?YİNE Mİ,NİMET SİZE,KÜLFET BİZE MEB ARTIK YÖNETİLEMEZ DURUMDADIRÖVÜLENLER, ELEŞTİRENLER, SUÇLANANLAR KİM NE? YKS NİN ÖRNEK SORULARI YAYINLANDILİSE VE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMLERİ SON HALİNİ ALDI MI ?SÖZLEŞMELİ DRAMBELİRSİZLİKLER GİDERİLMELİDİREĞİTİM,EĞİTİM, İLLE DE EĞİTİM !GAZİ KARABULUT’TAN DEĞERLER EĞİTİMİ HİKAYE SETİHASANKEYFLİ MUHAMMED USTA...BAKAN'DAN LİSELERE GEÇİŞ SINAVI AÇIKLAMASIBAKAN YILMAZ'DAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE!

SAĞLIK BAKANLIĞINA NAKLEN ATANMAK İSTEYENLER İÇİN 2016 YILI KURA İLANI YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların kadrolarına naklen atanmak isteyenler için kura ilanı yayınlandı.

01-05-2016 23:42 - SAĞLIK

2016 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI İLAN METNİ
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesi’ ile ‘657 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince 2016 Yılı Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 26.05.2016 tarihinde yapılacak olup, ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
 
GENEL ESASLAR:
 
1. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.
 
2. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
 
3. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.
 
4. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
 
5. Bu kuraya 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.
 
6. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir.
 
7. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir.
 
8. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, daha önce V.H.K.İ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir. Ancak daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;
 
a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi,
 
b) Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,
 
c) Mezun olunan okuldan iki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge,
 
bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 
9. İmam-Hatip kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,
 
10. Gassal kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,
 
11. Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu olan ve B, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir.
 
12. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
 
13. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 Sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
 
14. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolara müracaat edemeyeceklerdir.
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır.
 
2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
 
3. Müracaat için aşağıdaki belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 
a) PBS başvuru formu (Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettireceklerdir. Onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir),
 
b) Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya Noter tarafından onaylanmış diploma sureti veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 
c) Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin aslı (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren ),
 
(Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından onaylanmış belge, Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir. )
 
4. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 
5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.
 
6. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sehven kuraya dâhil edilse bile kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
  Anket

  MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


  EVET
  HAYIR

  2011 Kamudan.com Asist Media Ahmet Hamdi Çicek - Adres selcuklar cad evren apt no 18/ daire3 Etiler Besiktas İstanbul Tel 0212 2886322
  Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
  Sağlık Sitesi - Çalışan Sitesi - Yeni Projeler