TÜRKİYE KAMU-SEN’DE NELER OLUYOR?BEN HİÇ ALDATILMADIM !..BAŞARI DA BAŞARISIZLIK TA YÖNETENLERE AİTTİR !..İYEP KURSLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİDİR BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖRÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARATANACAK 20 BİN ÖĞRETMEN İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI 6 SORUDA LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİÇİNLİ AŞÇILAR MALTEPE’DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ PATAGONYA'DA YAŞAMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ!..ENGELLER SEVGİ,SABIR VE İNANÇLA AŞILIRFAHRETTİN YOKUŞ MHP Lİ MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU“ZAMANE ATIKLARI” SERGİ OLDUTSKM’DE CAZ ESİNTİLERİÇİN’İN GELENEKSEL TATLARI MALTEPELİLERLE BULUŞTU
Yazı Boyutu : A+ A-

OY MEN ÖLMÜŞEM GAVİM GARDAŞ NERDESEN?


07-07-2017 20:07:24


Mehmet ARSLAN

Irak ver Suriye bölgelerine 7. Yüzyıldan itibaren Oğuz Boyları akıncılarının Irak ve Suriyede görünmeye başlandığı ve yoğun Türk Göçlerinin 10 ve 11. Yüzyıllarda gerçekleştiğini bilinmektedir. Tolunoğulları ile Türklerin yerleşimi 11. Yüz yılda Selçukluların bölgeye gelmesiyle devam etmiştir.

Bu gün Suriye’de ve Iraktaki Türkmenlerin sayısı yaklaşık 6 milyona civarındadır.Bu gün Irak ve Suriye’deki  çatışmalarda en büyük zararı gören Türkmenlerdir. 

Çünkü bu Ortadoğu’da bütün grupları silahlandırıp kuvvet haline getirenler Türklerin kuvvet haline gelmesini istemedikleri gibi önlerinde kesmek için her türlü önlemi almışlardır.

Misakı Milli sınırları içerisinde olmasına rağmen batılı emperyalist devletlerin gayretleri ve baskıları sonucunda   Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehir ve bölgeler  Irak  ve Suriye hükümetlerine bırakılmak zorunda kalınmıştır. Iraktaki Türklüğünün yoğun olarak yaşadığı Musul- Kerkük- Talefar, Erbil, Diyale, Selahattin Vilayetleri ve  Altın Köprü ilçesinde bir çok Türkmen yaşamaktadır. Iraktaki Türkmen kardeşlerimizin sayıları kesin olarak bilinememektedir. Çünkü Irak yönetimi Türkmenlerin nüfusunu, devletin asimilasyon politikası doğrultusunda diğer etnik gruplar gibi gerçek ve tarafsız bir sayımla ortaya koymamıştır. Ama 3.000.000 dan fazla olduğu kesindir. 

 

Suriye’deki Türklerin yaşadığı bölgeler ise Halep Türkmenleri, Bayır Bucak ( Lazkiye ) Türkmenleri,Hama Ve Humus Türkmenleri,Kunteyra Bölgesi Türkmenleri, Şam ve Draa Türkmenler, Rakka Türkmenleri, İdlip Türkmenleri, 3-3.5 milyon(Bu rakamlara tamamen Araplaşmış ve Türkçeyi unutmuş ama Türkmen kimliğinin bilincinde olan Türkmenler de dahil edilmiştir.) Suriye Türkünün genelde kırsalda yaşayan 1.5 milyonu Türkçeyi anadili olarak kullanıyor. Türkçe bilmeyenlerin Araplaştığını zannetmeyin dedeleri hala Türkçe konuşuyor 20'li yaşlardaki torunları Türkçe bilmese de Türk olduklarını biliyorlar. Önlem alınmaz bir nesil daha böyle giderse maalesef 3.5 milyon olan Türkmen nüfusu 1.5 milyona düşecektir.

Suriye’de Toplam 523 Türk köyü vardır (büyük şehirler harlarından başka) . Suriye hükümeti, son yıllarda Türkçe yer adlarını Arapça’ya çevirmiştir. Havahüyük(Hava Köy) “Tel hawa ”,Taşlıhüyük “Tel Hajar ”İsabeğli “İseviye”, Kabamazı “Belutiye”, Tırınca “Ümitüyur”, Karınca “Behlüliye” olmuştur.

 

Maalesef Irak Türklüğü ve Suriye Türklüğü ile ilgili Türkiye’nin ne mazide ne de bugün  için aldığı bir tedbir söz konusudur. Şu anda Türkiye Irakta ve Suriye’deki Türk unsurlarıyla değil de İslami gruplarda olarak adlandırılan görüştüğü basında dillendirilmektedir.

 

Irak Türklüğü İran-Irak Savaşında İran’ın ön cepheye zorla sürdüğü Azeri Türklerle yine Irak’ın ön cepheye zorla  sürdüğü Türkmenler gereksiz bir savaşta bilinçli olarak kırdırılmıştır. Bir çokları geri dönememiştir.

Suriye’de ve Irakta IŞID,PKK, El Nusra, El, Rusya,  Kaide, Haşdi Şaabi, Barzani ve Talabani’nin Batı destekli Peşmergeleri, İran ve hükümet güçleri arasında sürekli katliama maruz kalan Türkmen kardeşlerimiz her zaman sahipsiz olmuşlardır.

 

En son Talaferde IŞID militanlarının 200 Türkmen kardeşimizi katletmesi üzerine ilgisiz kalan Türk Milletine ve yönetenlere seslenmek istedim.

 

Bu kaderlerine terkedilişi ve sahipsizliği “Irak Çok mu Irak” şiiriyle en güzel şekilde ifade ederek Türkmen davasına katkıda bulunan Şair Ali Yaşar Beyin meşhur şiiriyle başbaşa bırakıyorum 

 

OY MEN ÖLMÜŞEM GAVİM GARDAŞ NERDESEN?

 

Oğuzam 

Türk menem… 

Bayatlardan Türkmenem… 

Damarlarındaki asil kan 

Aslına çektiğin ırk menem… 

Aprağın asılı dallar

Gövdeni taşıyan kök menem… 

Yolunu gözleyen yar 

Aşkınla çarpan ürek menem… 

Can içre canan bilmişem gavim gardaş, nerdesen…

 

Yedi koldan 

Yirmidört boydan gelmişem Orta Asya’dan… 

Yayından fırlayan ok 

Huduttan hududa atılan mızrak 

Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem… 

Az gitmişem, uz gitmişem 

Dere tepe düz gitmişem… 

Kuş uçmaz kervan geçmez dağları 

Göçebe adımlarla gezmişem… 

Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem… 

Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları 

Kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem… 

Kızgın tohumlar serpmişem 

Emek vermişem

Aşa getirmişem… 

Türk illerine haber salmışam gavim gardaş, nerdesen… 

 

Selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma 

Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi 

Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam… 

Musul’da Zengiler 

Kerkük’te Kıpçaklar 

Erbil’de Beg Teginliler 

Yiğit yatağı Atabegler kurmuşam... 

Dokuz başlı tuğlar aparmışam yad ellere 

Türk’ün adını âlemlere duyurmuşam… 

Bayındır Kızanı torunlarımı kucaklamışam 

Bahar coşkusu Akkoyunlar gibi ovalara yayılmışam… 

Sultan Cined’in emaneti 

Şah İsmailimle pişirmişem ham yanlarımı 

Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam… 

Genç Osmanlıyla açmışam Bağdat’ın kapısını 

Cahiliye devrini hepten kapatmışam… 

Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları 

Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi 

Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam… 

Derin hülyalara dalmışam gavim gardaş, nerdesen…

 

 

Ne zaman ki 

Türk birliğine diş bilemiş düşman 

Çapraz fişek silahıma davranmışam… 

Zırnık ödün vermemişem haa sevgimden 

Korkmamışam heç 

Ölümleri kuşanmışam… 

 

Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine 

Sarıkamış harekâtına katılmışam… 

Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber Dağlarında 

Katmer katmer kefensiz donmuşam… 

 

Çanakkale’de etten duvar olmuşam 

Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil 

Bir adım geçirmemişem gâvuru öteye 

Üst üste cansız yığılmışam… 

 

Nasıl ki 

Harb-i cihanlarla zayıflamışam 

Güçten kudretten düşmüşem heyhat 

Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları 

Hemhal manda manda paylaşılmışam… 

 

Öyle ki 

Et ve tırnak misali ayrılmışam 

Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu’dan 

Yılanlar tıslamış 

Köpekler hırlamış ardımdan 

Sahipsiz kalmışam gavim gardaş, nerdesen… 

 

Lord planları tayin etmiş kaderimi 

Misak-i Milli sınırlar dışına çıkarılmışam… 

İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen 

Tekme tokat yerlere yatırılmışam… 

Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı 

Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam… 

 

Türk menem demişem 

Türkçe söylemişem 

Eskiyaka’da kurşunlara dizilmişem… 

Emeğimin hakkını istemişem 

Gavurbağ’da linç edilmişem… 

Adalet beklemişem 

İplere gerilmişem… 

Eşitlik yeğlemişem 

Zab suyu kana bulanmış 

Altunköprü’de ekin gibi biçilmişem… 

El insaf vicdan dilemişem 

Zindanlara sürülmüşem… 

Çığlıklarım katlimin sâlası 

Diri diri gömülmüşem gavim gardaş, nerdesen… 

 

Duy hele 

Kimliğim değiştirilmiş 

El-Temim olmuş Türkmen Kerkük 

Hafızalardan kazınmışam… 

Baas Baas bağırmışlar partizanca 

Kin kusmuşlar yüzüm barabarı

Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam… 

 

Kollarım kırılmış omuzlarımdan 

İşkencelerle yoğrulmuşam… 

Gözlerim kan çanağı 

Fincan fincan oyulmuşam… 

Ölmem yetmemiş kâfire 

İp sarılmış cesedime 

Sokaklarda dolaştırılmışam… 

Cıncık gibi ortalığa saçılmış cism-i bedenim 

Lime lime dağılmışam gavim gardaş, nerdesen… 

 

Beterin beteri var… 

Biri getmiş, ötekiler gelmiş… 

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam… 

Mavzerler çevrilmiş üzerime 

Tetiklere sarılmış Puştlar 

Merhamet beklerken, zulüm bulmuşam… 

 

Böyük devletlerin böyük oyunu 

Yok etmek Türk’ün soyunu 

Çoraplar örülmüş 

Çuvallar geçirilmiş başıma 

Aslanım; kediye boğulmuşam… 

 

Okumak yazmak yok… 

Dilim damağıma bağlanmış 

Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak… 

Başın kaldırıp bakmak 

Gözün ucuyla süzmek ne cüret… 

Elim ayağıma dolanmış 

Oturmam, yürümem, gezmem yasak… 

Taş kesilmişem gavim gardaş, nerdesen… 

 

Di gah gel… 

Di gel ölem di gel… 

Adına gurban olam di gel… 

Alnına kanım çalam di gel… 

Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen… 

Yurdum Türkmen eli, can özüm sen… 

Soyum sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen… 

OY MEN ÖLMÜŞEM GAVİM GARDAŞ, NERDESENNN


Mehmet ArslanYAZIYI PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


EVET
HAYIR

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler