EĞİTİM AMA NASIL BİR EĞİTİM ?ÖĞRETMENE ŞİDDETE KAMU DAVASI AÇILMALIDIR!SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMATÜRK MİLLETİNİN BAHAR BAYRAMI; YENİGÜN/ NEVRUZ KUTLU OLSUN..!MEB' İN 11 BİN DERSLİK AÇIĞI NASIL KAPANIR ?DEĞERLER, KİMLİK VE KİŞİLİKLER PARÇALANIRKENLİSEYE GEÇİŞ BİLMECESİ : BU YAZ SICAK GEÇECEKMİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI NEDEN ÇOK CEZA ALMAKTA?ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUNGENEL BAŞKAN: “ AP’NİN KARARINI KINIYORUM”İŞSİZLİK,İŞSİZLİK,İŞSİZLİK !SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU MÜJDECİLERE GEREKEN DERSİ VERMELİMÜFETTİŞLİK MÜLAKATINA MAHKEMEDEN DURDURMA1 DOKTORA 5635 HASTA DÜŞÜYORGENEL BAŞKAN: “NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ 4 AYRI EYLEM KARARI ALDIK.”

KULLANILAN SAATLİK İZİNLER TOPLANARAK YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLEBİLİR Mİ...

Devlet memurlarına tanınan izin haklarının hangi hallerde ve sürelerle kullanılabileceği hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olmakla birlikte, mesai saatleri içinde kısa süreli izin kullanımı (süt izni hariç) konusunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

02-07-2016 22:14 - MEVZUAT

657 sayılı Kanun, belli şartlarda ve belli sürelerle memurun izin kullanabileceğini düzenlerken,  memurun bu haller dışında mesai saatlerinde görevi başında bulunması gereğine de hükmetmiştir. Öte yandan, Kanunun izin konusundaki düzenlemelerinde, hangi iznin; ay, gün ya da saat şeklinde kullanılabileceği de açıkça belirtilmiştir.
 
Saatlik veya idari izin
 
Devlet memurlarına tanınan izin hakları arasında “saatlik izin” ya da “idari izin” diye adlandırılan bir izin türü yer almamaktadır.
 
Öte yandan, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinden, yasal izin kullanımı halleri dışındaki mesai günlerinde memurun görevi başında olamayacağı hallerin (görev sebebiyle ayrılış halleri hariç); yarım zamanlı çalışma halleri ile süt izni kullanımı ve hastalık sebebiyle tabip ya da sağlık kuruluşuna gitmeleri hali ile sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır.
 
Ayrıca, bakmakla yükümlü olduğu aile ferleri arasında bakıma muhtaç engelli birisinin bulunduğunu alınacak engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendiren memura, engelli aile ferdinin günlük bakımı için mesai saatleri içerisinde izin verilmesi konusunda kurumu tarafından gerekli kolaylığın sağlanması hususu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.
 
Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden memurlara, bu süreler için izin verilmesi hususunda kurumları tarafından gerekli kolaylığın sağlanmasından ise Devlet personel Başkanlığı görüşlerinde söz edilmiştir.
 
Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesi
 
657 sayılı Kanun, hizmet sürelerine göre memurların kullanabileceği yıllık izin sürelerini gün olarak belirlemiş ve memurların dinlenmesi amacıyla tanınan bu izin hakkında hangi hallerde kısmen veya tamamen yoksun bırakılabileceklerini de belirtmiştir.
 
Kanun;
 
-İçinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceğini,
 
-Doğum, evlenme, ölüm veya emzirme mazeretleri dışındaki bir sebeple memura bir yılda toptan veya bölümler halinde, amirlerin takdiri ile 10 güne kadar mazeret izni verilebileceğini ve zorunlu hallerde aynı şekilde (öğretmenler hariç olmak üzere) 10 gün daha mazeret izni verilebileceğini, ancak aynı yıl ilk 10 gün sonrası verilecek izin sürelerinin yıllık izinden düşüleceğini
 
hüküm altına alırken, mesai günlerinde memura verilen saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ise imkan tanımamıştır.
 
Saatlik izinlerin mazeret izninden düşülmesi
 
Devlet memurlarına; doğum, evlenme, ölüm ve emzirme mazeretlerine istinaden mazeret izin verilebilmektedir. Ayrıca, bu haller dışındaki bir mazereti nedeniyle memura bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde amirlerin takdiri ile 10 güne kadar mazeret izni verilmesi ve zorunlu hallerde aynı yıl içinde 10 gün daha (öğretmenler hariç)  mazeret izni verilmesi mümkün olabilmektedir. Bu şekilde verilen izin süresinin, aynı takvim yılındaki 10 günden fazla olan kısmı memurun yıllık izin süresinden düşülmektedir.
 
Bu çerçevede, memura tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) izinlerin toplanarak mazeret izninden düşülmesine 657 sayılı Kanunda imkan tanınmadığını değerlendirmekteyiz.
 
Ancak, konuya ilişkin verilen bazı yargı kararlarında, saatlik izinlerin toplanarak her 8 saatlik süre karşılığında mazeret izninden (amir takdirinde verilebilen 10 günlük mazeret izninden) 1 gün düşülebileceği yönünde hükümler yer almıştır.

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


EVET
HAYIR

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler