ÖĞRETMENE ŞİDDETE KAMU DAVASI AÇILMALIDIR!SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMATÜRK MİLLETİNİN BAHAR BAYRAMI; YENİGÜN/ NEVRUZ KUTLU OLSUN..!MEB' İN 11 BİN DERSLİK AÇIĞI NASIL KAPANIR ?DEĞERLER, KİMLİK VE KİŞİLİKLER PARÇALANIRKENLİSEYE GEÇİŞ BİLMECESİ : BU YAZ SICAK GEÇECEKMİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI NEDEN ÇOK CEZA ALMAKTA?ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUNGENEL BAŞKAN: “ AP’NİN KARARINI KINIYORUM”İŞSİZLİK,İŞSİZLİK,İŞSİZLİK !SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU MÜJDECİLERE GEREKEN DERSİ VERMELİMÜFETTİŞLİK MÜLAKATINA MAHKEMEDEN DURDURMA1 DOKTORA 5635 HASTA DÜŞÜYORGENEL BAŞKAN: “NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ 4 AYRI EYLEM KARARI ALDIK.”KYK’da GENÇLİK VE MEHMET AKİF

BAZI PERSONELİN MAAŞ SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

ÜST KURULLARDAKİ BAZI PERSONELİN MAAŞ SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

13-11-2017 20:56 - GÜNCEL

Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım 2017 tarihinde yapacağı toplantının gündemine; üst kurullara ait kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp kadrolarına 15/1/2012-26/4/2016 tarihleri arasında ilk defa veya yeniden atananlar ile 15/1/2012 tarihinden sona atanan uzmanların (ve uzman yardımcılarının) ücret düzenlemesinin iptali talebini de aldı.
 
“6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 375 sayılı KHK’da da değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklikler arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (bu yazımızda kısaca üst kurullar olarak ifade edilecektir) personelinden bazılarının ücret düzenlemesi de yer almıştı.
 
CHP Milletvekilleri, 6704 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve bu kapsamda üst kurulların bazı personelinin maaş düzenlemesi konusundaki değişikliklerin de iptalini istemişti.
 
Üst kurul personelinin maaşı
 
15/01/2012 tarihinden sonra üst kurullarda göreve başlayanların ücret sistemine ilişkin düzenleme içeren 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki bazı ibarelerin (kurul üyesi, uzman ve murakıp unvanlarına ilişkin olanlar) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 6704 sayılı Kanunla tümüyle yeniden düzenlenmişti.
 
26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı Kanunla değişiklik yapılırken, geçmişe dönük olarak düzenlemenin üst kurullarda 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli kapsayacak şekilde olması sağlanmıştı.
 
Anayasa Mahkemesinin 15 Kasım 2017 tarihli gündemine bakıldığında;
 
**Üst kurullarda 15/1/2012-26/4/2016 tarihleri arasında ilk defa veya yeniden görev alan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıplar hakkında halen geçerli olan ücret sisteminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin,
 
**Üst kurullarda 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden görev alan uzman (ve uzman yardımcısı) unvanlı meslek personeli hakkında halen geçerli olan ücret sisteminin iptali talebinin
 
Anayasa Mahkemesi tarafından esastan değerlendirilerek karara bağlanacağı anlaşılmaktadır.
 
İptal kararı verilirse ne olur?
 
Konuyla ilgili olarak iptali istenen hususlarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı verilmesi durumunda;
 
1- 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/1/2012-26/4/2016 tarihleri arasında ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp unvanlı meslek personelinin ücret ve mali hakları, 15/1/2012 tarihinde aynı kadrolarda görev alanlar hakkında geçerli olan ücret sistemine göre belirlenecek.
 
2- 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan uzman (uzman yardımcısı dahil) unvanlı meslek personelinin ücret ve mali hakları, 15/1/2012 tarihinde aynı kadrolarda görev alanlar hakkında geçerli olan ücret sistemine göre belirlenecek. Uzman (ve uzman yardımcısı) kadrolarına 26/4/2016 tarihinden sonra atananlar hakkında da 15/1/2012 tarihinde geçerli olan ücret sitemi uygulanacak.
 
İptali istenen hükümlerle ilgili olarak kısmen iptal kararı verilmesi durumunda, verilecek karara göre iptalin etkileri de farklı olabilecek.
 
375 sayılı KHK’nın iptali istenen ibareleri (koyu renkle gösterilmiştir)
 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi: “5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


EVET
HAYIR

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler